Lanjut ke konten

Hakikat Ilmu

berilmuIlmu

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Muhammad [47] ayat 19,47_19

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mu’min, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Fathir [35] ayat 28,

35_28

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan je- nisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Ma- ha Pengampun.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Mulk [67] ayat 10,

67_10

Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Az-Zumar [39] ayat 9,

39_9

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Allah Swt befirman dalam Q.S. Thahaa [20] ayat 114,

58_11

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah Swt befirman dalam Q.S. Thahaa [20] ayat 114,

20_114

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu [947], dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

20150604_143958-1

Umar berkata: pelajarilahagama secara mendalam sebelum kalian menjadi pemimpin. Demikian juga sesudah menjadi pemimpin, sehingga kita menyaksikan bagaimana para sahabat Nabi tetap menuntut ilmu walaupun sudah tua. Iri hati selain kepada mereka yang gemar menggunakan harta di jalan kebenaran juga kepada mereka yang diberi ilmu dan hikmah dan dia menggunakannya dengan baik dan mengajarkannya.

Menuntut ilmu juga bagian menjaga terjaganya tanda-tanda akhir zaman di masa kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: