Lanjut ke konten

KategoriThe Worldview of Islam

Konsep Wahyu

Secara bahasa, “wahyu” bermakna “pemindahan sesuatu kepada yang lain”. Imam Ibn Manzhur menyebutkan, “Setiap yang kamu alihkan kepada selainmu”. Maka maknanya mencakup berisyarat (isyaarah), menulis (kitaabah), menyampaikan surat/pesan (risaalah), memberi … Continue Reading Konsep Wahyu